In navolging van de aangescherpte regels vragen wij u als bezoeker gedurende uw aanwezigheid in het gezondheidscentrum ook hier een mondkapje te dragen.

Naast deze extra maatregel wijzen wij er uitdrukkelijk op om ook de hygiëne maatregelen, zoals hieronder vermeld, goed na te leven. Heb zo weinig mogelijk handcontact met deuren, tafels etc. Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen en dat verwachten wij ook van u. Indien u in behandeling bent vragen we u om twee handdoeken mee te nemen om daarmee direct contact met een stoel, behandelbank zoveel mogelijk te voorkomen. Als we op een zorgvuldige manier omgaan met beschermende maatregelen, dan houden we zorgverlening veilig en toegankelijk.

Indien u een afspraak wilt maken of wilt overleggen met ons om te beslissen of een behandeling in de praktijk dan wel een beeldbel consult op afstand gewenst is, dan kunt u de praktijk bellen (0594-505320) of mailen: info@fysiosumma.nl . U wordt dan door ons teruggebeld voor overleg dan wel voor het vastleggen van een afspraak. De praktijk is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -17.00 uur telefonisch te bereiken.

RIVM-richtlijnen

Om veilig te kunnen werken hebben wij een checklist opgesteld. Voor elk vervolg bezoek geldt de hierboven beschreven checklist. Ga bij uzelf na of het verantwoord is om naar de praktijk te komen. Om veilige en goede zorg te kunnen geven vraagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We gaan uit van uw begrip en medewerking.

  • U heeft geen koorts, neusverkoudheid en/of benauwdheid en u hoest niet
  • U heeft de afgelopen 24 uur geen COVID-19 symptomen gehad (oa koorts, moeheid, diarree, keelpijn, hoofdpijn, kortademigheid)
  • U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheids klachten
  • Bij u of bij uw huisgenoten/ gezinsleden is er de afgelopen 14 dagen geen corona vastgesteld
  • We vragen u i.v.m. de hygiëne de handen te wassen. Dit kan in de behandelkamer bij ons in de praktijk. We vragen u in geval van behandeling waarbij u plaats neemt op een behandeltafel uw eigen handdoeken mee te nemen (twee stuks)
  • Wij openen en sluiten de deur van de behandelkamer voor u zodat u zo contactloos mogelijk het pand kunt betreden en ook weer verlaten
  • Houdt de aanbevolen afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar in acht