• Klanten beoordelen ons met 9.2
  • Persoonlijke aandacht
  • Privacy en Kwaliteit
  • Multidisciplinair team van experts

Privacyreglement

Zorgverzekeraars onder contract

Onze fysiotherapeuten houden een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens, om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze registratie valt onder Wet op de Persoonsgegevens. Deze wet beschrijft regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het jouw inzagerecht als patiënt. Al deze regels staan beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) Uiteraard gaat jouw fysiotherapeut zorgvuldig met je gegevens om. Wil je weten hoe dit precies werkt? Lees dan hier.